Notes de tall: Islas Baleares 2023-2024

La nota de tall més alta de Islas Baleares en el curs 2023-2024 va ser d'un 12,862 per estudiar el Grado en Medicina a la Universitat de les Illes Balears

A sota es mostren dades dels 65 graus oferts a Islas Baleares, dels quals 50 s'imparteixen en centres públics, i 15 en centres privats

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de Islas Baleares aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Titulacions

Baleares
Presencial
Nota de tall
12,862
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.uib.es/es/lauib/estructura/F...
Duració: 6,0 años
Preu del primer curs: 1.249 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
9,956
Centre Adscrit Privat
Web de la facultat: http://www.ademaescuelauniversitaria.com...
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: 12.000 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
11,316
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 6,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
9,772
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 804 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,750
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fif.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.249 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,642
Universitat Pública
Web de la facultat: https://eivissa.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.249 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,650
Universitat Pública
Web de la facultat: https://menorca.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.249 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,233
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uib.es/facultat/ciencies/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.071 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
9,400
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fpsicologia.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.071 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
9,450
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fif.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.249 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,044
Universitat Pública
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
6,074
Universitat Pública
Web de la facultat: http://feducacio.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 938 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Centre Adscrit Públic
Web de la facultat: https://www.uib.es/es/lauib/estructura/F...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 960 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
8,384
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uib.es/facultat/ciencies/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.071 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.071 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
6,496
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.071 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
9,310
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eut.uib.es/
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
7,032
Universitat Pública
Web de la facultat: http://feducacio.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 938 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fdret.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 671 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.071 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
6,830
Universitat Pública
Web de la facultat: http://feducacio.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 938 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,736
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uib.es/facultat/ciencies/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 938 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.071 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,454
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fdret.uib.es/
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
6,778
Universitat Pública
Web de la facultat: http://feducacio.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 938 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eut.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 804 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fdret.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 804 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,670
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uib.es/facultat/ciencies/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.071 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fee.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 804 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 671 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://eivissa.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 938 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 938 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://eivissa.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 671 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 671 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://eivissa.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 804 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 804 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 671 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fee.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 804 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://menorca.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 938 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.071 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://menorca.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 671 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 671 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,770
Universitat Pública
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://menorca.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 804 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 804 €
Islas Baleares
Presencial
Nota de tall
6,738
Universitat Pública
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 938 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://menorca.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 804 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Centre Adscrit Públic
Web de la facultat: http://www.escuelaturismo.org/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 950 €