Notes de tall: Islas Baleares 2022-2023

La nota de tall més alta de Islas Baleares en el curs 2022-2023 va ser d'un 12,842 per estudiar el Grado en Medicina a la Universitat de les Illes Balears

A sota es mostren dades dels 65 graus oferts a Islas Baleares, dels quals 50 s'imparteixen en centres públics, i 15 en centres privats

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de Islas Baleares aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Titulacions

Baleares
Presencial
Nota de tall
12,842
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.uib.es/es/lauib/estructura/F...
Duració: 6,0 años
Preu del primer curs: 1.249 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,306
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 6,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,862
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fif.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.249 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,791
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uib.es/facultat/ciencies/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 973 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,726
Universitat Pública
Web de la facultat: https://menorca.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.249 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,755
Universitat Pública
Web de la facultat: https://eivissa.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.249 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
11,008
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fdret.uib.es/
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
9,268
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uib.es/facultat/ciencies/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.110 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
10,786
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 812 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
9,728
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fif.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.249 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
9,150
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fpsicologia.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.110 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
7,594
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eut.uib.es/
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
8,252
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uib.es/facultat/ciencies/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.110 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
6,770
Universitat Pública
Web de la facultat: http://feducacio.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 973 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
7,080
Universitat Pública
Web de la facultat: http://feducacio.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 973 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,386
Universitat Pública
Web de la facultat: http://feducacio.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 973 €
Islas Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
6,420
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.110 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,924
Universitat Pública
Web de la facultat: http://feducacio.uib.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 973 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
6,040
Centre Adscrit Públic
Web de la facultat: https://www.uib.es/es/lauib/estructura/F...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 960 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uib.es/facultat/ciencies/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.110 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,338
Centre Adscrit Privat
Web de la facultat: http://www.ademaescuelauniversitaria.com...
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: 12.000 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
8,780
Universitat Pública
Web de la facultat: https://eivissa.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 973 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,560
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 973 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://eivissa.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 695 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 695 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://eivissa.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 812 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 812 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 695 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
9,122
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.110 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fee.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 812 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,346
Universitat Pública
Web de la facultat: https://menorca.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 973 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.110 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://menorca.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 695 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 695 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,956
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 812 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://menorca.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 812 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
7,200
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.110 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 973 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://menorca.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 812 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
6,252
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eps.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.110 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://eut.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 812 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fdret.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 812 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,988
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fdret.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 695 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fee.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 812 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ffl.uib.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 695 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,000
Centre Adscrit Públic
Web de la facultat: http://www.escuelaturismo.org/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 950 €