Notes de tall: Adema - Escuela Universitaria 2023-2024

La nota de tall més alta de la Adema - Escuela Universitaria en el curs 2023-2024 va ser un 11,717 per estudiar el Grado en Odontología

A sota es mostren dades dels 3 graus oferts en la Adema - Escuela Universitaria amb les seves notes de tall. La Adema - Escuela Universitaria és un centro adscrito privado.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Adema - Escuela Universitaria aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall Adema

Baleares
Presencial
Nota de corte
11,717
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Web de la facultad: http://www.ademaescuelauniversitaria.com...
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 12.000 €
Baleares
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Web de la facultad: http://www.ademaescuelauniversitaria.com...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.320 €
Baleares
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 6.736 €