Notes de tall: Universidad de Zaragoza (UNIZAR) 2023-2024

La nota de tall més alta de la Universidad de Zaragoza en el curs 2023-2024 va ser un 13,579 per estudiar el Doble Grado en Física + Matemáticas

A sota es mostren dades dels 61 graus oferts en la Universidad de Zaragoza amb les seves notes de tall. La Universidad de Zaragoza és una universidad pública.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad de Zaragoza aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall UNIZAR

Zaragoza
Presencial
Nota de corte
13,579
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://ciencias.unizar.es/web/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.430 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
12,878
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://ciencias.unizar.es/web/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.430 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
12,900
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://medicina.unizar.es/
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Huesca
Presencial
Nota de corte
12,817
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://fccsyd.unizar.es/
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Huesca
Presencial
Nota de corte
12,399
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://fccsyd.unizar.es/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
12,456
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://ciencias.unizar.es/web/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
11,486
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://ciencias.unizar.es/web/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
11,714
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.unizar.es/estructura/faculta...
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.519 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
11,321
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://ciencias.unizar.es/web/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.266 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
11,321
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unizar.es/centros/enfez/index...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
11,466
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://ciencias.unizar.es/web/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.430 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
11,386
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://veterinaria.unizar.es/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
10,880
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unizar.es/centros/enfez/index...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
11,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://euitiz.unizar.es/es/index.php
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.266 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
9,704
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://euitiz.unizar.es/es/index.php
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
8,766
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://euitiz.unizar.es/es/index.php
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.266 €
Huesca
Presencial
Nota de corte
10,220
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://fccsyd.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
9,424
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://educacion.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
9,882
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://fyl.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.266 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
9,392
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://educacion.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
7,546
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://derecho.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 810 €
Teruel
Presencial
Nota de corte
8,445
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://fcsh.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://veterinaria.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Teruel
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://eupt.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.266 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.unizar.es/estructura/faculta...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.unizar.es/estructura/faculta...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://euitiz.unizar.es/es/index.php
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.266 €
Teruel
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://fcsh.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.unizar.es/estructura/faculta...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Huesca
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://fccsyd.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://fyl.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 810 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://euitiz.unizar.es/es/index.php
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.266 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://sociales.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 810 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://euitiz.unizar.es/es/index.php
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.266 €
Teruel
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://fcsh.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Huesca
Presencial
Nota de corte
7,352
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://magister.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://fyl.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 810 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://fyl.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 810 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://fyl.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 810 €
Huesca
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.266 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://fyl.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 810 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://ciencias.unizar.es/web/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://fyl.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Teruel
Presencial
Nota de corte
9,279
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://eupt.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.266 €
Huesca
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unizar.es/centros/eueeh/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 810 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://ciencias.unizar.es/web/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Huesca
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.266 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://fyl.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 810 €
Huesca
Presencial
Nota de corte
7,120
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://magister.unizar.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 960 €
Zaragoza
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://ciencias.unizar.es/web/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.278 €