Notes de tall: Universidad de Murcia (UM) 2023-2024

La nota de tall més alta de la Universidad de Murcia en el curs 2023-2024 va ser un 13,250 per estudiar el Grado en Medicina

A sota es mostren dades dels 57 graus oferts en la Universidad de Murcia amb les seves notes de tall. La Universidad de Murcia és una universidad pública.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad de Murcia aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall UM

Murcia
Presencial
Nota de corte
13,250
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/medicina/
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
13,104
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.um.es/web/matematicas/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.013 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
12,609
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/medicina/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,375
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/fee/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.013 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,383
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/medicina/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
12,062
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/biologia/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
12,010
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/eu-enfermeria/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,622
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,576
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/veterina/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,607
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.um.es/web/matematicas/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,414
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.um.es/web/ccsociosanitarias/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,083
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-quimica/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,810
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/letras/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,408
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facpsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.038 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,559
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/medicina/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,348
Idioma de enseñanza:
Castellano o Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.um.es/facuedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,072
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-quimica/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
9,913
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facdere/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,186
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facuedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,230
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facdere/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Murcia
Presencial
Nota de corte
9,671
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/informatica/index.php
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
9,577
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/biologia/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-ccdeporte/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
8,083
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facdere/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,424
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/fee/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
7,845
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/fee/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
9,261
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-comunicacion/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facuedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,658
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/biologia/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facpsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/letras/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/letras/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facuedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/letras/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
8,479
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-comunicacion/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
8,991
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-quimica/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
7,149
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/veterina/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
9,400
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-comunicacion/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
6,300
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.um.es/web/ccsociosanitarias/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,524
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/eu-optica/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
6,220
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-cctrabajo/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
9,114
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-quimica/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
7,070
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/eutsum/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/letras/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/letras/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €