Notes de tall: Universidad de Murcia (UM) 2023-2024

La nota de tall més alta de la Universidad de Murcia en el curs 2023-2024 va ser un 13,157 per estudiar el Grado en Medicina

A sota es mostren dades dels 57 graus oferts en la Universidad de Murcia amb les seves notes de tall. La Universidad de Murcia és una universidad pública.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad de Murcia aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall UM

Murcia
Presencial
Nota de corte
13,157
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/medicina/
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
12,924
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.um.es/web/matematicas/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.013 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
12,492
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/medicina/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
12,266
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/fee/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.013 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,911
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/biologia/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,863
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/eu-enfermeria/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,773
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/medicina/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,748
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,580
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/veterina/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,457
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.um.es/web/matematicas/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,420
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.um.es/web/ccsociosanitarias/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,114
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-quimica/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
11,021
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/letras/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,805
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facpsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,773
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 1.038 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,661
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/medicina/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,586
Idioma de enseñanza:
Castellano o Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.um.es/facuedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,524
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-quimica/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,396
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facdere/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,188
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facuedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
10,168
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facdere/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Murcia
Presencial
Nota de corte
9,847
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/informatica/index.php
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
9,326
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/biologia/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
9,012
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-ccdeporte/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
8,884
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facdere/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
8,632
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/fee/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
7,745
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/fee/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
7,570
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-comunicacion/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
6,788
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facuedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano o Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.um.es/fee/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-bellasartes/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/biologia/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facpsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/letras/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/letras/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/facuedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/letras/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-comunicacion/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-quimica/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/veterina/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-comunicacion/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.um.es/web/ccsociosanitarias/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/eu-optica/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-cctrabajo/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/f-quimica/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.007 €
Murcia
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.um.es/eutsum/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 863 €