Notas de tall: Història a Las Palmas 2023-2024

A Las Palmas la nota de tall més alta per Historia en el curs 2023-2024 va ser d'un 5,000 per estudiar el Grado en Historia a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

A sota es mostren dades de l'únic grau de Historia ofert a Las Palmas. S'imparteix en un centre público.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en Historia a Las Palmas aquest any. Las notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes.