Notas de tall: Història a Jaén 2023-2024

A Jaén la nota de tall més alta per Historia en el curs 2023-2024 va ser d'un 5,000 per estudiar el Grado en Geografía e Historia a la Universidad de Jaén.

A sota es mostren dades de l'únic grau de Historia ofert a Jaén. S'imparteix en un centre público.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en Historia a Jaén aquest any. Las notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes.