Notes de tall: Universidad Villanueva 2023-2024

La nota de tall més alta de la Universidad Villanueva en el curs 2023-2024 va ser un No aplica per estudiar el Doble Grado en Educación Primaria + Psicología

A sota es mostren dades dels 27 graus oferts en la Universidad Villanueva amb les seves notes de tall. La Universidad Villanueva és una universidad privada.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad Villanueva aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall Villanueva

Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.villanueva.edu/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 8.970 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 11.800 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.villanueva.edu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.700 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 12.400 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.100 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.villanueva.edu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.700 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.700 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 11.400 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.villanueva.edu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 5.650 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.900 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.800 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.villanueva.edu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.700 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.800 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.400 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.villanueva.edu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 5.650 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.800 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 10.800 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.villanueva.edu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.700 €
Madrid
Semipresencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.800 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.villanueva.edu/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 7.800 €
Madrid
Semipresencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.villanueva.edu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.700 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.800 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.villanueva.edu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.500 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 11.200 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.villanueva.edu/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 12.400 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 11.200 €