Notes de tall: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 2023-2024

La nota de tall més alta de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el curs 2023-2024 va ser un 5,000 per estudiar el Grado en Educación Infantil

A sota es mostren dades dels 41 graus oferts en la Universidad Nacional de Educación a Distancia amb les seves notes de tall. La Universidad Nacional de Educación a Distancia és una universidad pública.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall UNED

Madrid
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 888 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.229 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uned.es/fac-poli/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://portal.uned.es/portal/page?_page...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 780 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www-etsii.uned.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.296 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uned.es/fac-poli/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 780 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www-etsii.uned.es/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 780 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.229 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 803 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.ii.uned.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.296 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www-etsii.uned.es/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www-etsii.uned.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.296 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 803 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 780 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www-etsii.uned.es/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uned.es/fac-poli/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 780 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://portal.uned.es/portal/page?_page...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 780 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 792 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.229 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 957 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uned.es/educacion
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 888 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www-etsii.uned.es/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 780 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 780 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 803 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uned.es/psicologia/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 957 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 780 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www-etsii.uned.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.296 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www-etsii.uned.es/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www-etsii.uned.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.296 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 780 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.ii.uned.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.296 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www-etsii.uned.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 1.296 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www-etsii.uned.es/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uned.es/educacion
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 888 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 957 €