Notes de tall: Universidad Internacional de Valencia (VIU) 2022-2023

La nota de tall més alta de la Universidad Internacional de Valencia en el curs 2022-2023 va ser un No aplica per estudiar el Grado en Traducción e Interpretación

A sota es mostren dades dels 20 graus oferts en la Universidad Internacional de Valencia amb les seves notes de tall. La Universidad Internacional de Valencia és una universidad privada.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad Internacional de Valencia aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall VIU

Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 6.545 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.980 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.980 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.980 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 7.055 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.620 €
Valencia
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.universidadviu.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 7.055 €
Valencia
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: no disponible