Notes de tall: Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC) 2023-2024

La nota de tall més alta de la Universidad Fernando Pessoa Canarias en el curs 2023-2024 va ser un No aplica per estudiar el Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Periodismo

A sota es mostren dades dels 10 graus oferts en la Universidad Fernando Pessoa Canarias amb les seves notes de tall. La Universidad Fernando Pessoa Canarias és una universidad privada.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad Fernando Pessoa Canarias aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall UFPC

Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ufpcanarias.es/
Duració:
Precio del primer curso: 9.360 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ufpcanarias.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 6.960 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.ufpcanarias.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.500 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ufpcanarias.es/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 13.740 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ufpcanarias.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.500 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 17.940 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ufpcanarias.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.960 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ufpcanarias.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 5.400 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ufpcanarias.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.500 €