Notes de tall: Universidad del Atlántico Medio (UNIDAM) 2023-2024

La nota de tall més alta de la Universidad del Atlántico Medio en el curs 2023-2024 va ser un No aplica per estudiar el Grado en Derecho

A sota es mostren dades dels 8 graus oferts en la Universidad del Atlántico Medio amb les seves notes de tall. La Universidad del Atlántico Medio és una universidad privada.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad del Atlántico Medio aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall UNIDAM

Las Palmas
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.universidadatlanticomedio.es...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Las Palmas
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.universidadatlanticomedio.es...
Duració: 3,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.universidadatlanticomedio.es...
Duració: 3,0 años
Precio del primer curso: 8.520 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.universidadatlanticomedio.es...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.480 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.universidadatlanticomedio.es...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.480 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.universidadatlanticomedio.es...
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.universidadatlanticomedio.es...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.940 €
Las Palmas
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.universidadatlanticomedio.es...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.940 €