Notes de tall: Universidad de Navarra (UNAV) 2022-2023

La nota de tall més alta de la Universidad de Navarra en el curs 2022-2023 va ser un No aplica per estudiar el Grado en Medicina + International Program in Medicine

A sota es mostren dades dels 61 graus oferts en la Universidad de Navarra amb les seves notes de tall. La Universidad de Navarra és una universidad privada.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad de Navarra aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall UNAV

Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/medicina/
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 18.300 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/medicina/
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 18.300 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.unav.edu/web/issa-school-of-...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 13.200 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/derecho/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 16.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/ciencias/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.900 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/farmacia/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 13.364 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/ciencias/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 15.900 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/farmacia/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.600 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/ciencias/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.900 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/fyl/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 14.100 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.tecnun.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 14.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/derecho/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 13.800 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/econom/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 17.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/ciencias/
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 13.900 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.tecnun.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 14.500 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.tecnun.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.unav.edu/web/escuela-tecnica...
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 15.600 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.unav.edu/web/facultad-de-edu...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.400 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/farmacia/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 12.728 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/fyl/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.100 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/fyl/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 14.200 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/derecho/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 15.000 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.tecnun.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 14.500 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.tecnun.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 14.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/enfermeria/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 13.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/derecho/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 15.600 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/fcom/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 13.800 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano o Inglés
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.000 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/farmacia/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.000 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/farmacia/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 14.000 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.tecnun.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/econom/
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 15.600 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/fyl/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 11.000 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.unav.edu/web/facultad-de-edu...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.800 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/derecho/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 15.180 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/fyl/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 11.000 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/fcom/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 13.800 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/derecho/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 17.940 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/fcom/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 13.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.unav.edu/web/facultad-de-edu...
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 12.210 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.unav.edu/web/facultad-de-edu...
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 12.210 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/econom/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 17.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano o Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/fcom/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.600 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/ciencias/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.900 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.unav.es/econom/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 17.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/econom/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 17.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/econom/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 15.600 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.tecnun.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 14.500 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.tecnun.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 14.500 €
Navarra
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Web de la facultad: http://www.unav.es/facultad/ciencias/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 14.200 €