Notes de tall: Universidad de las Hespérides 2023-2024

La nota de tall més alta de la Universidad de las Hespérides en el curs 2023-2024 va ser un No aplica per estudiar el Grado en Administración y Dirección de Empresas

A sota es mostren dades dels 7 graus oferts en la Universidad de las Hespérides amb les seves notes de tall. La Universidad de las Hespérides és una universidad privada.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad de las Hespérides aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall Hespérides

Las Palmas
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 3.060 €
Las Palmas
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 3.060 €
Las Palmas
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 3.060 €
Las Palmas
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 3.060 €
Las Palmas
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 3.060 €
Las Palmas
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 3.060 €
Las Palmas
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 3.060 €