Notes de tall: Universidad de Huelva (UHU) 2022-2023

La nota de tall més alta de la Universidad de Huelva en el curs 2022-2023 va ser un 11,580 per estudiar el Grado en Enfermería

A sota es mostren dades dels 37 graus oferts en la Universidad de Huelva amb les seves notes de tall. La Universidad de Huelva és una universidad pública.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad de Huelva aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall UHU

Huelva
Presencial
Nota de corte
11,580
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/enfe/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
11,145
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
9,825
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
8,360
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
8,170
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
6,640
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fedu/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
6,285
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/empresariales/
Duració:
Precio del primer curso: no disponible
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fhum/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/empresariales/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fexp/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fderecho/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fhum/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/empresariales/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fexp/
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fhum/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fhum/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fexp/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/erel/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fexp/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/empresariales/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fhum/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/empresariales/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: no disponible
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.uhu.es/centros/fts.htm
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/fhum/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/empresariales/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €
Huelva
Semipresencial
Nota de corte
5,000
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uhu.es/erel/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 757 €