Notes de tall: Universidad de Deusto (DEUSTO) 2022-2023

La nota de tall més alta de la Universidad de Deusto en el curs 2022-2023 va ser un No aplica per estudiar el Grado en Turismo + International Trade Skills

A sota es mostren dades dels 60 graus oferts en la Universidad de Deusto amb les seves notes de tall. La Universidad de Deusto és una universidad privada.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad de Deusto aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall DEUSTO

Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 6.402 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://socialesyhumanas.deusto.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 5.820 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.derecho.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.804 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.300 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ingenieria.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.300 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://socialesyhumanas.deusto.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.860 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 6.402 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.dbs.deusto.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.736 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.dbs.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 11.628 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 10.584 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://psicologiayeducacion.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 5.940 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.dbs.deusto.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.448 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 6.984 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://socialesyhumanas.deusto.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 6.360 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.dbs.deusto.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.376 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 10.428 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ingenieria.deusto.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.160 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ingenieria.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.300 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 16.200 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.psicologiayeducacion.deusto.e...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 5.820 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.psicologiayeducacion.deusto.e...
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 8.640 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.376 €
Vizcaya
Semipresencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://socialesyhumanas.deusto.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 6.960 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.derecho.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.004 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.940 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.dbs.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.720 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.derecho.deusto.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 9.605 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.dbs.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 11.376 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://socialesyhumanas.deusto.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.280 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.520 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.derecho.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.804 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ingenieria.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.300 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.dbs.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 11.448 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://socialesyhumanas.deusto.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 5.820 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://socialesyhumanas.deusto.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 5.820 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 9.936 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://socialesyhumanas.deusto.es/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 6.996 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.dbs.deusto.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.130 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://socialesyhumanas.deusto.es/
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 6.360 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.psicologiayeducacion.deusto.e...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.200 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.940 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://socialesyhumanas.deusto.es/
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 6.984 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ingenieria.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.712 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.dbs.deusto.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.448 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ingenieria.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.300 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 6.984 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ingenieria.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.300 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.psicologiayeducacion.deusto.e...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 5.940 €
Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.deusto.es/cs/Satellite/deust...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.820 €
Vizcaya
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.ingenieria.deusto.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.480 €