Notes de tall: Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) 2023-2024

La nota de tall més alta de la Universidad Alfonso X el Sabio en el curs 2023-2024 va ser un No aplica per estudiar el Grado Online en Musicología

A sota es mostren dades dels 56 graus oferts en la Universidad Alfonso X el Sabio amb les seves notes de tall. La Universidad Alfonso X el Sabio és una universidad privada.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad Alfonso X el Sabio aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall UAX

Madrid
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.740 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.294 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.799 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 21.580 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.uax.com/grados/ingenieria-y-...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.100 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 6,0 años
Precio del primer curso: 13.173 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 12.500 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.770 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.715 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.860 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 9.510 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.000 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.927 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.294 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.740 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 9.717 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.710 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.715 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.927 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 5.820 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 10.059 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.740 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.582 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 10.257 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 9.840 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.630 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Inglés
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.860 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.294 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 17.640 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.294 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.560 €
Madrid
Semipresencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.630 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 16.550 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 9.942 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.860 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.450 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 10.212 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.uax.com/grados/ingenieria-y-...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.860 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 12.640 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 5,0 años
Precio del primer curso: 11.409 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.860 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/inglés)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.532 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 9.020 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.uax.com/grados/empresa-y-der...
Duració: 4,5 años
Precio del primer curso: 14.000 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 11.500 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 13.549 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 12.050 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.710 €
Madrid
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: http://www.uax.es
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 10.860 €
Madrid
A distancia
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Castellano
Web de la facultad: https://www.uax.com/grados/empresa-y-der...
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 4.740 €