Notas de tall: Relacions Internacionals a A Coruña 2023-2024

A A Coruña la nota de tall més alta per Relaciones Internacionales en el curs 2023-2024 va ser d'un 11,096 per estudiar el Grado en Relaciones Internacionales (Interuniversitario UDC-UDV) a la Universidade da Coruña.

A sota es mostren dades de l'únic grau de Relaciones Internacionales ofert a A Coruña. S'imparteix en un centre público.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en Relaciones Internacionales a A Coruña aquest any. Las notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes.