Notes de tall: Universidad EUNEIZ 2022-2023

La nota de tall més alta de la Universidad EUNEIZ en el curs 2022-2023 va ser un No aplica per estudiar el Grado en Arte para Videojuegos y Animación

A sota es mostren dades dels 11 graus oferts en la Universidad EUNEIZ amb les seves notes de tall. La Universidad EUNEIZ és una universidad privada.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en qualsevol carrera de la Universidad EUNEIZ aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes

Notes de Tall EUNEIZ

Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Trilingüe (castellano/lengua cooficial/inglés)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.950 €
Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Trilingüe (castellano/lengua cooficial/inglés)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.950 €
Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Trilingüe (castellano/lengua cooficial/inglés)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.950 €
Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.950 €
Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.950 €
Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.950 €
Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.950 €
Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.950 €
Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 7.950 €
Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.950 €
Álava
Presencial
Nota de corte
No aplica
Idioma de enseñanza:
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Duració: 4,0 años
Precio del primer curso: 8.950 €