Notas de tall: Fisioteràpia a Baleares 2023-2024

A Baleares la nota de tall més alta per Fisioterapia en el curs 2023-2024 va ser d'un 8,980 per estudiar el Grado en Fisioterapia a la Universitat de les Illes Balears.

A sota es mostren dades de l'únic grau de Fisioterapia ofert a Baleares. S'imparteix en un centre público.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en Fisioterapia a Baleares aquest any. Las notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes.