Notes de tall: Enginyeria Robòtica 2022-2023

La nota de tall més alta per Ingeniería Robótica en el curs 2022-2023 va ser d'un 12,230 per estudiar el Grado en Ingeniería Robótica a la Universidad de Alicante

A sota es mostren dades dels 8 graus de Ingeniería Robótica oferts a Espanya, dels quals 7 s'imparteixen en centres públics, i 1 en centres privats.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en Ingeniería Robótica aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes.

Titulacions

Alicante
Presencial
Nota de tall
12,230
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.eps.ua.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.156 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
12,067
Universitat Pública
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.473 €
Málaga
Presencial
Nota de tall
11,955
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.etsii.uma.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Sevilla
Presencial
Nota de tall
11,571
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.etsi.us.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
11,162
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.etsit.urjc.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.473 €
Castellón
Presencial
Nota de tall
11,115
Universitat Pública
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.156 €
Lugo
Presencial
Nota de tall
7,080
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.usc.es/es/centros/eps/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 836 €
Vizcaya
Presencial
Nota de tall
No aplica
Universitat Privada
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 8.820 €