Notes de tall: Enginyeria Química 2022-2023

La nota de tall més alta per Ingeniería Química en el curs 2022-2023 va ser d'un 11,776 per estudiar el Doble Grado en Ingeniería Química + Ingeniería Ambiental a la Universidad Rey Juan Carlos

A sota es mostren dades dels 54 graus de Ingeniería Química oferts a Espanya, dels quals 51 s'imparteixen en centres públics, i 3 en centres privats.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en Ingeniería Química aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes.

Titulacions

Madrid
Presencial
Nota de tall
11,776
Universitat Pública
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: 1.458 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
11,754
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.etsii.upm.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.473 €
Murcia
Presencial
Nota de tall
11,727
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.um.es/f-quimica/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.007 €
Valencia
Presencial
Nota de tall
11,618
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.etsii.upv.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.156 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
11,494
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.escet.urjc.es
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: 1.458 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
11,240
Universitat Pública
Web de la facultat: https://quimicas.ucm.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.473 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
11,025
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.escet.urjc.es
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: 1.630 €
Valencia
Presencial
Nota de tall
10,900
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uv.es/etse
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.156 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
10,663
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.473 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
10,618
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.etsii.upm.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.473 €
Alicante
Presencial
Nota de tall
10,566
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.eps.ua.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.156 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
10,533
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.escet.urjc.es
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.473 €
Valencia
Presencial
Nota de tall
10,506
Universitat Pública
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: 1.156 €
A Coruña
Presencial
Nota de tall
10,290
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.usc.es/etse/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 836 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
10,022
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.ub.edu/quimica
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.660 €
Alicante
Presencial
Nota de tall
9,942
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.epsa.upv.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.156 €
Castellón
Presencial
Nota de tall
9,133
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.uji.es/centres/estce/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.156 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
8,524
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uab.cat/enginyeria/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.660 €
Vizcaya
Presencial
Nota de tall
8,396
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.094 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
8,182
Universitat Pública
Web de la facultat: https://eebe.upc.edu/es
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.660 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
6,976
Universitat Pública
Web de la facultat: https://eseiaat.upc.edu/es
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.660 €
Murcia
Presencial
Nota de tall
6,307
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.industriales.upct.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.007 €
Granada
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fciencias.ugr.es/index.php
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Ciudad Real
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uclm.es/cr/fquimicas/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.230 €
Almería
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.ual.es
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Santa Cruz
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.escuelas.ull.es/agraria/porta...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 875 €
Lugo
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.usc.es/es/centros/ciencias/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 836 €
Sevilla
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.eps.us.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.campusigualada.cat/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.660 €
Las Palmas
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.eiic.ulpgc.es
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 875 €
Zaragoza
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://euitiz.unizar.es/es/index.php
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.266 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.epsem.upc.edu
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.660 €
Valladolid
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.iq.uva.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.227 €
Jaén
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://epsl.ujaen.es/
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Tarragona
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.etseq.urv.cat
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.254 €
Salamanca
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.usal.es/webusal/node/12
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.227 €
Asturias
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.epigijon.uniovi.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Cantabria
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://web.unican.es/centros/etsiit
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 882 €
Las Palmas
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.eiic.ulpgc.es
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 875 €
Asturias
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://quimica.uniovi.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Jaén
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://epsl.ujaen.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uhu.es/etsi/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Álava
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.094 €
Cádiz
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://ciencias.uca.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Sevilla
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.etsi.us.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Pontevedra
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://eei.uvigo.es/eei_es/index.html
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 836 €
Girona
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.udg.edu/ca/eps
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.660 €
Málaga
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Jaén
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://epsl.ujaen.es/
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Badajoz
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 989 €