Notas de tall: Enginyeria en Organització Industrial a Málaga 2023-2024

A Málaga la nota de tall més alta per Ingeniería en Organización Industrial en el curs 2023-2024 va ser d'un 8,469 per estudiar el Grado en Ingeniería de Organización Industrial a la Universidad de Málaga.

A sota es mostren dades de l'únic grau de Ingeniería en Organización Industrial ofert a Málaga. S'imparteix en un centre público.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en Ingeniería en Organización Industrial a Málaga aquest any. Las notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes.