Notes de tall: Química 2022-2023

La nota de tall més alta per Química en el curs 2022-2023 va ser d'un 13,363 per estudiar el Doble Grado en Química + Bioquímica a la Universidad Complutense de Madrid

A sota es mostren dades dels 49 graus de Química oferts a Espanya, dels quals 44 s'imparteixen en centres públics, i 5 en centres privats.

Important: Recorda que és impossible saber per endavant què nota d'accés hauràs de treure per entrar en Química aquest any. Les notes de tall de l'any passat són només orientatives, ja que canvien cada any en funció de la demanda i del nombre de places ofertes.

Titulacions

Madrid
Presencial
Nota de tall
13,363
Universitat Pública
Web de la facultat: https://quimicas.ucm.es/
Duració:
Preu del primer curs: no disponible
Murcia
Presencial
Nota de tall
12,398
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.um.es/f-quimica/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.007 €
A Coruña
Presencial
Nota de tall
12,258
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.usc.es/gl/centros/quimica
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: 900 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
11,836
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uab.cat/ciencies
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: 1.502 €
Alicante
Presencial
Nota de tall
11,686
Universitat Pública
Web de la facultat: https://ciencias.ua.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.156 €
Valencia
Presencial
Nota de tall
11,530
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uv.es/quimica
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.156 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
11,421
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.568 €
Vizcaya
Presencial
Nota de tall
11,045
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.190 €
Castellón
Presencial
Nota de tall
10,980
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.uji.es/centres/estce/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.156 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
10,968
Universitat Pública
Web de la facultat: https://quimicas.ucm.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.568 €
A Coruña
Presencial
Nota de tall
10,746
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ciencias.udc.es/
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
A Coruña
Presencial
Nota de tall
10,730
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.usc.es/gl/centros/quimica
Duració: 6,0 años
Preu del primer curs: 1.000 €
Madrid
Presencial
Nota de tall
10,650
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/camp...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.568 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
10,394
Universitat Pública
Duració: 6,0 años
Preu del primer curs: 1.753 €
A Coruña
Presencial
Nota de tall
10,370
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.usc.es/gl/centros/quimica
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 836 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
9,674
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.ub.edu/quimica
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.502 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
9,566
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uab.cat/ciencies
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.502 €
Salamanca
Presencial
Nota de tall
9,346
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.usal.es/webusal/node/12
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.227 €
A Coruña
Presencial
Nota de tall
8,538
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ciencias.udc.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 836 €
Pontevedra
Presencial
Nota de tall
8,476
Universitat Pública
Web de la facultat: http://webs.uvigo.es/decanatoquimica/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 836 €
Girona
Presencial
Nota de tall
8,064
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.udg.edu/ca/fc
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.502 €
Santa Cruz
Presencial
Nota de tall
8,048
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.facultades.ull.es/biologia/po...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 875 €
Badajoz
Presencial
Nota de tall
7,498
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 922 €
Granada
Presencial
Nota de tall
7,450
Universitat Pública
Web de la facultat: http://fciencias.ugr.es/index.php
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Sevilla
Presencial
Nota de tall
7,278
Universitat Pública
Web de la facultat: http://quimica.us.es/
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: 871 €
Guipúzcoa
Presencial
Nota de tall
7,190
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.kimika-zientziak.ehu.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.131 €
Tarragona
Presencial
Nota de tall
5,920
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.fq.urv.cat/ca/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.502 €
Baleares
Presencial
Nota de tall
5,670
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uib.es/facultat/ciencies/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.110 €
Jaén
Presencial
Nota de tall
5,640
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.ujaen.es/centros/facexp/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Zaragoza
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://ciencias.unizar.es/web/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.278 €
Tarragona
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.fq.urv.cat/ca/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.502 €
Ciudad Real
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uclm.es/cr/fquimicas/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.230 €
Cádiz
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://ciencias.uca.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Córdoba
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uco.es/organiza/centros/cienc...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Valladolid
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.cie.uva.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.227 €
Burgos
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.ubu.es
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.070 €
Asturias
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://quimica.uniovi.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Sevilla
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://quimica.us.es/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Málaga
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Huelva
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.uhu.es/fexp/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
Almería
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://cms.ual.es/UAL/universidad/centr...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 757 €
La Rioja
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://www.unirioja.es/facultades_escuel...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.228 €
Cádiz
Presencial
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: https://ciencias.uca.es/
Duració: 5,0 años
Preu del primer curs: no disponible
Madrid
A distancia
Nota de tall
5,000
Universitat Pública
Web de la facultat: http://portal.uned.es/portal/page?_pagei...
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 1.229 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
No aplica
Universitat Privada
Web de la facultat: http://www.iqs.edu
Duració:
Preu del primer curs: 12.180 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
No aplica
Universitat Privada
Web de la facultat: http://www.iqs.edu
Duració:
Preu del primer curs: 14.920 €
Navarra
Presencial
Nota de tall
No aplica
Universitat Privada
Web de la facultat: http://www.unav.es/facultad/ciencias/
Duració: 6,0 años
Preu del primer curs: 12.400 €
Navarra
Presencial
Nota de tall
No aplica
Universitat Privada
Web de la facultat: http://www.unav.es/facultad/ciencias/
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 11.300 €
Barcelona
Presencial
Nota de tall
No aplica
Universitat Privada
Web de la facultat: http://www.iqs.edu
Duració: 4,0 años
Preu del primer curs: 12.180 €